Giải pháp toàn diện tiên phong dành cho

Vận tải theo yêu cầu

Chúng tôi mong muốn mang đến giải pháp giúp người điều hành tương tác 2 chiều giữa trung tâm điều phối và tài xế taxi thông qua phần mềm (dành cho nhân viên điều phối, giám sát viên…) và ứng dụng trên smartphone (dành cho tài xế).


Khám phá ngay

Bắt đầu ngay

Hãy cho chúng tôi biết

Giải pháp toàn diện tiên phong dành cho

Vận tải theo yêu cầu

Chúng tôi mong muốn mang đến giải pháp giúp người điều hành tương tác 2 chiều giữa trung tâm điều phối và tài xế taxi thông qua phần mềm (dành cho nhân viên điều phối, giám sát viên…) và ứng dụng trên smartphone (dành cho tài xế).


Khám phá ngay

Bắt đầu ngay

Hãy cho chúng tôi biết

Tại sao là Caro?

Chúng tôi là một Nền tảng vận hành thông minh không chỉ kết nối cho hệ thống Taxi mà còn kết nối với tất cả các sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái vận tải khác.

Linh hoạt

Nền tảng Caro Taxi được thiết kế mở cùng khả năng linh hoạt với mục tiêu giúp các
doanh nghiệp kinh doanh vận tải tối ưu và phát triển.

Công nghệ

Với nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, chúng tôi cam kết luôn đi đầu trong ngành vận tải

Kinh nghiệm

Chúng tôi có một đội ngũ với trên 10 năm kinh nghiệm vận hành các hệ thống taxi và ngành
công nghiệp phát triển phần mềm.