ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH

Để đất nước chúng ta phát triển hơn nữa, chúng tôi cần tất cả mọi người cùng nhau hướng tới tiêu chí an toàn hơn mỗi ngày. Bằng cách sử dụng Caro với tư cách là Tài xế và Khách hàng, bạn sẽ có bộ Chính sách vi phạm sau đây. Nếu bạn vi phạm các nguyên tắc sau, Caro có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ tài khoản của bạn.

Đối với Tài xế:
Trường hợp Tài xế Hủy cuốc:
– Tài xế hủy cuốc lần thứ 5 trong ngày sẽ nhận được thông báo nhắc nhở.
– Tài xế hủy cuốc lần thứ 7 trong ngày bị khóa tài khoản trong 60 phút.
– Tài xế hủy cuốc lần thứ 8 sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn, trong trường hợp muốn mở lại tài khoản, Tài xế vui lòng liên hệ Tổng đài. Trường hợp Tài xế để trôi cuốc không nhận:
– Tài xế trôi cuốc lần thứ 5 trong ngày sẽ nhận được thông báo nhắc nhở
– Tài xế trôi cuốc lần thứ 7 trong ngày sẽ bị khóa tài khoản 60 phút
– Tài xế trôi cuốc lần thứ 8 sẽ bị khóa tài khoản 24 giờ tính từ thời gian bắt đầu bị khóa.

Đối với Khách hàng:
– Vi phạm mức 1: Khách hàng hủy chuyến lần thứ 2 trong ngày sẽ nhận được thông báo nhắc nhở.
– Vi phạm mức độ 2: Khách hàng hủy chuyển lần thứ 3 trong ngày sẽ bị khóa tài khoản trong vòng 60 phút.
– Vi phạm mức độ 3: Khách hàng hủy chuyến lần thứ 4 trong ngày sẽ bị khóa Tài khoản đến hết 24 giờ ngày hôm đó.